Vilkår og Betingelser

Hoodee (herefter også kaldet app’en) er drevet af Schrøder & Villadsen IVS og udviklet i
samarbejde med det digitale bureau TouchLogic.
Hoodee er en social event platform der giver brugeren mulighed for at finde offentlige
begivenheder i nærheden af brugeren, skrive med andre brugere, oprette egne
begivenheder og invitere Facebook-venner.

1. Generelt
Schrøder & Villadsen IVS, Hollænderdybet 5, 2300 København S, CVR 38522280 stiller en
online service til rådighed der formidler kontakt mellem private og virksomheder.

1.1
Hoodee er ikke ansvarlig for de informationer der er lagt op af brugerne. Hoodee bruges på
eget ansvar og Hoodee er ikke ansvarlig for ægtheden af hverken brugere, begivenheder
eller chat-beskeder.

1.2
Hoodee forbeholder sig retten til at slette begivenheder (events) som de mener er
upassende eller spam-relateret. Dvs. gentagne opslag, opslag som er irrelevante for den
kategori de er slået op i osv. Du accepterer således ved din oprettelse som bruger på
Hoodee at:
– Du er fyldt 15 år ved din oprettelse
– Du overholder lokale regler og love inkl. lov for online adfærd
– Du fører en pæn omgangstone
– De begivenheder du opretter er sandfærdige og korrekte
– Du ikke opretter begivenheder på privat- eller virksomheds-adresser, uden samtykke fra
beboeren/ejeren.
– Du ikke opretter begivenheder af ulovlig eller diskriminerende/krænkende karakter
– Dine gemte oplysninger er korrekte
– Misbrug af din konto som skyldes tab/tyveri af mobil med adgang til din konto er ikke
Hoodee’s ansvar, men vi kan hjælpe dig med at hindre adgang til kontoen.

1.3
Når du lægger billeder på dine begivenheder eller profil, indestår du for, at disse billeder er
dine egne og således ikke krænker andres rettigheder.

1.4
Hoodee forbeholder sig retten til at deaktivere brugere der gentagne gange overtræder
Hoodee’s retningslinjer, eller på anden måde opfører sig upassende igennem app’en eller til
begivenheder som er publiceret i app’en.

2. Hoodee’s ansvar

2.1
I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde Hoodee for ethvert ansvar, der måtte
opstå som følge af eller i forbindelse med begivenheder publiceret i app’en. Hoodee er ej
heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise via app’en.

2.2
Hoodee holder generelt ikke styr på, eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller
lovmæssighed af de begivenheder der oprettes i app’en, men vil så vidt som muligt følge op
på de begivenheder der rapporteres af brugere.

3. Tilgængelighed

3.1
Hoodee kan ikke garantere for uafbrudt adgang til servicen, men vi gør alt for at sikre det.
Hoodee kan i den forbindelse ikke kan gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne
måtte opleve.

4. Kontakt imellem dig og Hoodee

4.1
Ved din oprettelse af en Hoodee profil accepterer du at Hoodee må sende dig elektroniske
henvendelser vedr. din profil, og indhold der publiceres af andre brugere på Hoodee samt
andre henvendelser der måtte have relevans til brug af app’en.

4.2
Kontakt til Hoodee administration sker på user@Hoodee.dk .

5. Nyhedsbrev

5.1
Som bruger modtager vil du jævnligt modtage Hoodee’s nyhedsbrev. Nyhedsbrevet kan
indeholde reklamer fra andre virksomheder. Hoodee kan endvidere benytte den af dig
opgivne e-mailadresse til at udsende meddelelse om opdateringer, informationer mv. Ønsker
du ikke at modtage vores nyhedsbrev, kan dette afmeldes i tilsendte nyhedsbrev.

6. Ændringer i Vilkår og Betingelser.

6.1
Hoodee forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser og vilkår til enhver tid. Ligeledes
kan servicen til enhver tid ændres eller ophøre. Meddelelse om ændring vil blive sendt via
e-mail eller som push meddelelse.